دنبال کردن
2
گزارش ویدیو

هیأت تجمع اصحاب حق، عمود خیمه انقلاب و منشأ هدایت و سعادت است که حفظ و گسترش این فرهنگ بی‌بدیل سرآغاز جامعه ایمانی مشعر را رقم زد.

پربازدیدترین