دنبال کردن
6
گزارش ویدیو

گزیده ای از سخنرانی حجت الاسلام راجی - لولاحضورالحاضر 1 (نشست‌تخصصی‌مجازی منبری‌های‌جوان هیأت‌های‌کشور) با موضوعیت درنگی‌درنسبت منبر و انتخابات در حکم‌رانی‌دینی؛ انتخابات۱۴۰۰ | جامعه ایمانی مشعر

پربازدیدترین