دنبال کردن
9
گزارش ویدیو

على باشد امير سفره داران على هم سفره ى شب زنده داران اگر اين دل ز بى دردى بميرد اميرالمؤمنين دستم بگيرد تنفس برای دوستداران

پربازدیدترین