دنبال کردن
7
گزارش ویدیو

گزیده ای از بیست و دومین نشست هیأت پژوهی | نقد و بررسی استودیو خوانی ستایشگران | کارشناس: آقای ابوذر بیوکافی ذاکر و پژوهش گر حوزه هیأت | تهران - فروردین 1400 | جامعه ایمانی مشعر

پربازدیدترین