دنبال کردن
6
گزارش ویدیو

حجت الاسلام ماندگاری - لولاحضورالحاضر 4 (نشست‌تخصصی‌مجازی منبری‌های‌جوان هیأت‌های‌کشور) با موضوعیت درنگی‌درنسبت منبر و انتخابات در حکم‌رانی‌دینی؛ انتخابات۱۴۰۰ | جامعه ایمانی مشعر

پربازدیدترین