دنبال کردن
3
گزارش ویدیو

حجت الاسلام صرّامی - لولاحضورالحاضر 2 (نشست‌تخصصی‌مجازی منبری‌های‌جوان هیأت‌های‌کشور) با موضوعیت درنگی‌درنسبت منبر وا نتخابات در حکم‌رانی‌دینی؛ انتخابات۱۴۰۰ | جامعه ایمانی مشعر

پربازدیدترین