دنبال کردن
1
گزارش ویدیو

بشنوید از عقوبتی که خدا برای ثروتمندانی در نظر گرفته که هیچ هزینه ای از ثروتشان در راه خدا انجام نمی دهند.

پربازدیدترین