دنبال کردن
5
گزارش ویدیو

کلیپ شماره سه - حجت الاسلام صرّامی - لولاحضورالحاضر 2 (نشست‌تخصصی‌مجازی منبری‌های‌جوان هیأت‌های‌کشور) با موضوعیت درنگی‌درنسبت منبر وا نتخابات در حکم‌رانی‌دینی؛ انتخابات۱۴۰۰ | جامعه ایمانی مشعر

پربازدیدترین